י.ר. איכות הנדסה
פייסבוק
יוטיוב
דף ראשי פרויקטים אודות החברה מבין לקוחותינו מדיניות האיכות צרו קשר

מדיניות האיכות


החברה הינה חברת בניה והנדסה העוסקת במגוון רחב של פעילויות בתחום הבינוי, מדיניות האיכות של החברה הינה ליצור תחושת שביעות רצון מלאה של הלקוחות תוך שאיפה למצוינות ולמקצועיות בכל התחומים בהם החברה עוסקת בפרט.
 
החברה רואה את עובדיה כעמוד התווך של החברה לביסוס וחיזוק האינטרסים של החברה.חתירה למצוינות ומקצועיות, היינן הבסיס לתרבות האיכות הארגונית של החברה, ולדרך העבודה בה.
 
כל מנהל ועובד בחברה רואה עצמו כמייצג את החברה, ועושה את המיטב על מנת למלא אחר דרישות הלקוח על הצד הטוב ביותר , ביושר ובהגינות.
 
החברה מתחייבת להקצות משאבים אופטימאליים, על מנת להקים, לתחזק ולשפר באופן רצוף את מדיניות האיכות.
 
החברה שואפת ליצור את מרב התנאים שכל עובדיה ומנהליה יפעלו יחדיו להשגת מדיניות האיכות לתועלת הלקוחות, העובדים ובעלי החברה.

החברה שמה לעצמה את הלקוח במרכז תוך מתן שירותים מקצועיים בכל התחומים. החברה תעשה את כל שביכולתה בכדי ליצור מצב בו הלקוח מרוצה מכל תהליך המתבצע בהזמנה.
 
את החברה מנחים קווי הפעולה הבאים במטרה להשיג יעדי איכות אלו:
> התאמה עצמית של החברה לדרישות כל לקוח ולקוח.
> הלקוח במרכז העדפות של החברה.
> שיפור האיכות וחתירה למצוינות כתרבות ארגונית.
> האצלת סמכויות לעובדים ועידודם להיות שותפים בחברה. ולשאת באחריות המוטלת עליהם.
> שיפור מתמיד בעבודתם של העובדים כדרך חיים.
> הטמעת תרבות איכות ויישום לקחים.
> החברה מממשת את מדיניות האיכות עליה הצהירה תוך שמירה קפדנית על חוקי הבטיחות והגהות, חוקי איכות הסביבה, חוקי מדינת ישראל ומילוי אחר דרישות התקנים המחייבים.


ניהול האיכות ותקני האיכות העומדים לרשות החברה:
-לרשות החברה תקן ISO 9001:2008.
-החברה עובדת בנוסף לפי שיטות ה-TQM.
-לרשות החברה עומד מנהל איכות אשר ישמח לטפל בכל נושא ודרישות הלקוחות.


רחוב העצמאות 52 באר שבע טלפון: 08-6651593 פקס: 08-6282197